ČLÁNKY O MLM A MARKETINGU

                                                                            CO JE VLASNĚ MLM?
 
 
 
 
 
 
                                     

POSTŘEHY CO VŮBEC MLM JE!!!

ŽÁDNÉ LETADLO VÁŽENÍ!!

Co je to MLM?
Multi Level Marketing, neboli mnoho úrovňový prodej. Takto se dá prodávat cokoliv, zboží, nebo informace. Jedná se o to, že zisk nemáte jen z toho, co sami prodáte, ale i z toho, co prodají další lidi, které jste pro systém získali. Různé systémy jsou různě "postavené", ale základní princip fungování je vždy stejný. 
 
Problém MLM v České Republice
Proč jsou u nás MLM systémy zatraco...vány, ilegalizovány, a jakmile někdo jen vysloví ta tři písmena, hned je označován za finančního kriminálníka? Nejčastější argumenty: 
 
- Vydělat si tolik peněz a tak jednoduše? To musí být podvod 
- Vždyť je to "letadlo", a to je přeci nelegální 
- To nemůže nikdy fungovat, kde seženu další lidi 
 
Rychlý výdělek pomocí jednoduché práce, to je něco, co nikdo kdo pracuje nebo pracoval v továrně od rána do večera za běžný nevalný plat, prostě nikdy nepřijme. A když, tak stejně dospěje k tomu, že je to nelegální pyramidový systém. To je základní omyl, ono to totiž legální je, viz dále v článku o legálnosti. Pokud zájemce překoná i tuto nástrahu, nakonec zkrachuje na tom, že musí shánět nějaké další lidi. Ano, aby byl z MLM užitek, musíte mít nějaké lidi "pod sebou". Ale není to o nahánění lidí. MLM musí fungovat tak, že lidé do něj sami budou chtít vstoupit. To je základní problém některých systémů, že v podstatě nenabízejí nic převratného, kromě hromady slibů a líbivých řečiček o bezpracném zisku. Potom se to z prodávání informací zvrhne v hon na lidi, kteří MLM vůbec nechápou, ale díky své důvěřivosti se do něj nechají zapojit. Není prioritou takové lidi zapojovat. Tito lidé totiž nikdy úspěchu nedosáhnou, a pak všude rozkřikují, že je to blbost a že to vůbec nefunguje. Nefungovalo to však jen díky jejich neschopnosti. To je problém MLM u nás. Navíc, MLM neznamená rychlý bezpracný zisk.

 

                          
 
Jak je to s legalitou?
Ať si kdo chce co chce říká, MLM systémy jsou prostě legální. Pokud by tomu tak nebylo, tak by v důsledku bylo ilegální i prodávání rohlíků na krámě. Opravdu nelegální jsou různé pyramidové hry nazývané letadla. To jsou takové ty systémy typu "pošli peníze na tyto adresy, dopis 20x zkopíruj a pošli dalším dvaceti lidem". Nic víc, nic míň. Nelegálnost spočívá ve vybírání peněz od důvěřivých lidí, kteří za své peníze v podstatě nic nedostanou. Je to samé, jako byste chodili po domech, vybírali peníze na nemocnou holčičku v Ugandě a peníze si nakonec nechali pro sebe. 
 
U MLM je to však jiné, protože se jedná o prodej věcí nebo informací, a to legální je. Lidé předem vědí co za své peníze dostanou, a to si prostě koupí. 

 

MLM versus Letadlo 

(Multi Level Marketing vs. pyramida či letadlo)
 
Multilevel-marketing (MLM) je, jak už bylo řečeno, forma síťového prodeje. Cílem je výrazné zkrácení distribučního řetězce. Výrobce či dodavatel vytváří podmínky pro samostatné podnikání nezávislých prodejců (distributorů). Ti vytvářejí prodejní síť, která je účinnější a levnější než klasický distribuční řetězec velkoskladů, velkoobchodů, maloobchod...ů + reklama.
Když si zadáte do wikipedie MULTI - LEVEL MARKETING, vyjede vám tato zpráva:
Seriózní firmy, využívající MLM, jsou sdružené v mezinárodních asociacích FEDSA nebo WFDSA a také v národní asociaci AOP. Členové asociace se zavazují přijetím členství k vysoké kvalitě svého zboží a služeb a stejně tak se zavazují k normám etického chování.
 
Zneužitím principu MLM vznikají tzv. pyramidy či letadla. Pyramidy a letadla jsou financovány hlavně ze vstupních poplatků a počítají s exponenciálním růstem. peníze vydělají především ti nahoře a tak čím déle letadlo nebo pyramida funguje, tím je těžší vydělat pro ty v nejspodnějších liniích. Naopak u MLM je jedno, kdy vstoupíte a u prověřené společnosti je to naopak snazší.
Pyramida / letadlo je tedy dlouhodobě neudržitelný a podvodný model. Každý nově příchozí člen zaplatí určitý vstupní poplatek, za který nedostane buď vůbec nic nebo produkt, který ani zdaleka nemá hodnotu vstupní sumy. Těmito předraženými produkty se většina letadel legalizuje a pak je posouzení jen na Vás, co je ještě morální nabízet a šířit dál a co už ne. Zároveň každý člen má šanci přivést někoho dalšího, z jehož vstupního poplatku nebo z jeho koupě předraženého zboží dostane určitou provizi.

 

 

 

                
 
Několik bodů, podle nichž můžete poznat nelegální nebo neetický systém, který se za MLM spíš jen vydává.
Velký vstupní poplatek v řádech tisíců Kč.
Mlhavé a nedostatečné informace o společnosti, která produkt nabízí, stejně jako o produktu samotném.
 
Důležité informace jsou podmíněny vstupem do systému - / - ve slušných MLM zodpoví všechny případné otázky bez vytáček. Neurčité přísliby velkého prodejního a růstového potenciálu, mluvení o společnosti zásadně v superlativech, sice většina MLM taky používá lehký „brain-washing“, ovšem nesmí to přesáhnout určité meze. Neuškodí však ve zdravé míře, sloužící k motivování členů sítě.
Žádný produkt nebo takový, jehož cena řádově neodpovídá velikosti vstupního poplatku (např. několik knih, podíly neexistující firmy,...) -/- minimálně jeden produkt (většinou však více různých), jehož prodejem není problém pokrýt případné vstupní náklady.
 
Budoucí příjem závisí především na odměně za získávání nových členů nebo za prodej produktů stávajícím členům, méně již na prodej produktu zákazníkům, kteří se do obchodní sítě nezapojují -/- v MLM je většina peněz za prodej produktů
- neustálé ujišťování o legálnosti, ale zároveň žádná praktická ujištění (certifikáty, IČO,...) k nahlédnutí -/- legálně fungující MLM se nemají čím tajit a na požádání Vám ukáží potřebnou dokumentaci. Společnost nemá žádnou tradici, funguje krátce -/- ano, samozřejmě i nový MLM může fungovat dobře, ale starší je větší jistota (i když menší potencionální klientela)
Průměrně 90% členů v tomto systému ve výsledku prodělá, zhruba 7 % si přijde na své (tj. vrátí se jim vstupní investice) a jen 3% na tom vydělají – a jejich výdělky bývají závratné -/- v MLM si vydělá každý aktivní a alespoň trochu schopný člen.

ZDROJ A PODĚKOVÁNÍ

LUDMILE KOVÁŘOVÉ=VŘELÉ DÍKY


   

 

 

 

Základní princip MLM

MLM je nástroj k prodeji výrobků nebo služeb!

Základní princip MLM je prodej zboží nebo služby.Ti, kteří o MLM něco vědí, si určitě řeknou: “Co je to za hloupost? Vždyť základním principem MLM je přece vytváření struktur nezávislých distributorů.” Tak jako když převážíme metrák brambor na vozíku taženém koněm nebo použijeme k převozu nákladní automobil, vždy se jedná o přemisťování brambor z jednoho místa na druhé. Stejně tak i v obchodě – jestli použijeme síť velkoobchodů, reklamu v televizi, nebo využijeme síť nezávislých distributorů, jedná se vždy o prodej. Zde je také počátek mnohých omylů. MLM je nástroj k prodeji výrobků nebo služeb. Jako každý nástroj má své výhody a nevýhody. Jestliže se tedy nejedná o skutečný prodej výrobku nebo služby, nejedná se ani o MLM.

PODÍVEJME SE TEDY JAK CESTUJE VÝROBEK PŘI POUŽITÍ ROZDÍLNÝCH METOD

 

Klasický systém prodeje

Výrobek se vyrobí za stokorunu, pak se předá velkoobchodům, skladům, dopravcům, dealerům, maloobchodům a nakonec ho dostane spotřebitel. Aby se o výrobku spotřebitel dozvěděl, je třeba vytvořit reklamu (reklamní agentura) a zaplatit její zveřejnění (TV, rádio, billboardy apod.). To, co stálo stokorunu, stojí nakonec třeba trojnásobek. Je to dlouhá a drahá cesta.

Multi level marketing

Zruší se tradiční mezičlánky a část ušetřených peněz dostane přímo prodejce, který zastupuje práci klasických zprostředkovatelů. Navíc dostane prodejce další část ušetřených peněz za práci lidí, které získal do svojí struktury. Zbytek ušetřených peněz se použije na vývoj výrobku, případně na snížení konečné ceny výrobku.

Dá se tedy říci, že MLM je systém, který zamezuje plýtvání. Ušetřené peníze se rozdělí mezi zákazníky, prodejce a organizátory.

Prostřednictvím MLM může na trh proniknout i firma, která má výjimečný produkt, ale nemá dostatek peněz proniknout na trh klasickou cestou.

ZDROJ: PAVEL ŠTĚPKA

 

      INTERNETOVÝ MARKETING!

                PODVODNÉ KLIKÁNÍ DEFORMUJE TRH
 
 
 
 
 
                        
 

Reklama na internetu, pokud je správně cílená, může být výhodná pro všechny účastníky trhu, ovšem to by se na něm nesměli nacházet podvodníci.

Reklama zobrazovaná na webových stránkách je výhodná jak pro zadavatele reklamy, tak i pro poskytovatele reklamního prostoru, a případně i pro zprostředkovatele reklamy. Vždy se ale najdou jedinci a organizované skupiny, kteří se budou snažit těchto reklamních systémů, fungujících na principu PPC (Pay Per Click, kdy se platí za kliknutí na reklamní sdělení) nebo PPV (Pay Per View, kdy se platí za zobrazení reklamního sdělení) zneužít ve svůj prospěch nebo k poškození konkurence.

Jde o to, že firma, která se rozhodne k propagaci svých produktů nebo služeb využít internet, má zpravidla na tuto propagaci vyčleněn nějaký rozpočet. Z tohoto rozpočtu je pak strhávána určitá částka za každé kliknutí nebo zobrazení reklamního sdělení. Část připadne poskytovateli reklamního prostoru, tedy provozovateli webu, kde se reklama zobrazuje, a část zprostředkovateli. Potíž je v tom, že v okamžiku, kdy je tento předem schválený rozpočet vyčerpán, tak se reklama přestane na webech zobrazovat.

Této skutečnosti může využít konkurence a úmyslně pak klikat na reklamní sdělení svého konkurenta, vyčerpat jeho rozpočet a docílit tak toho, že její reklamy se budou zobrazovat, avšak reklamy jejího konkurenta nikoliv. Úmyslně klikat však může na reklamní sdělení i poskytovatel samotného reklamního prostoru, který má ze zobrazování reklamy příjem.

Za podvodné klikání můžeme označit takové klikání, kdy je úmyslně klikáno na reklamní sdělení, na které by uživatel normálně nekliknul. Někteří provozovatelé webů své návštěvníky ke klikání na reklamní sdělení na svých stránkách i přímo vybízí. A někdy ani není možné se bez kliknutí na reklamní banner dostat k dalšímu obsahu nebo službám.

Což je zpravidla v přímém rozporu s uzavřenou smlouvou mezi ním a zprostředkovatelem reklamního obsahu. Vzhledem k tomu, že zprostředkovatel reklamního obsahu nemůže efektivně kontrolovat, zda se na některé webové stránce náhodou nějaká taková výzva nenachází, zůstává tato taktika zpravidla i dlouhou dobu bez povšimnutí.

Z klikání na reklamy si některé firmy udělaly i vlastní business, kdy uživatelům internetu vyplácí provizi za to, že reklamní bannery neblokují a klikají na ně. V mnohých případech jsou těmito firmami i vyvíjeni a uživatelům nabízeni roboti, které když si uživatelé na své počítače nainstalují, tak za ně procházejí vybrané webové stránky a klikají na za zobrazené reklamy.

Kromě toho jsou zde rozsáhlé botnety čítající několik tisíc počítačů, tzv. zombií, a jejich uživatelé ani netuší, že právě jejich počítač je součástí tohoto botnetu a poměrně věrně simuluje chování běžného uživatele a kliká na reklamní sdělení nebo nahrazuje reklamy, které by se uživateli při surfování normálně zobrazily, za své vlastní.

Závěr: Podvodné klikání deformuje trh, protože zadavatel reklamy sice dosahuje vysokého počtu zobrazení a prokliků, ale už nedochází ke konverzi, při které se z konzumentů reklamy a návštěvníků webu stávají klienti, kteří si pořizují propagovaný produkt nebo službu.

 

ZDROJ:CLEVER AND SMART

              pan Miroslav Čermák

 

 

zajímavé postřehy,které Vás snad zaujmou
počítadlo.abz.cz